Breakfast for Better Days

Breakfast for Better Days

Bij Kellogg's investeren we al zeer lang in onze gemeenschappen. We bieden niet alleen financiële hulp en doneren producten, maar we geven onze medewerkers ook de kans om zelf mee te helpen. De afgelopen twee jaar hebben we op internationaal niveau 22 miljoen dollar, 88 miljoen producten* en duizenden werkuren (onze medewerkers helpen mee aan vrijwilligersacties of diverse activiteiten in hun gemeenschap) geschonken.

Onze stichter W.K. Kellogg's was een grote industrieel en weldoener van de 20e eeuw. Hij had een hart van goud en doneerde nagenoeg zijn hele fortuin (zie kadertekst over de stichting WK Kellogg). Meer dan een eeuw later houden we die liefdadigheidstraditie nog altijd levendig met het wereldwijde programma Breakfast for Better Days, dat bevolkingsgroepen in nood voedselhulp biedt.

Wij helpen mensen die dat het meeste nodig hebben ... overal ter wereld

Breakfast for Better Days beoogt vooral de gemeenschappen met vestigingen van Kellogg’s. Met deze campagne willen we 1 miljard porties ontbijtgranen en tussendoortjes schenken. De helft daarvan moet kinderen en gezinnen in nood overal ter wereld van een ontbijt voorzien tegen eind 2016. Vandaag hebben we al 900 miljoen porties geschonken: goed voor 500 miljoen ontbijten in 20 landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en 35 landen in de rest van de wereld (waaronder de VS, Australië, Canada, China, India, Peru en Mexico)

*Op basis van de kostprijzen van de producten.

Programma's voor scholen en gemeenschappen

In 1988 richtte Kellogg's zijn eerste Breakfast Club in het Verenigd Koninkrijk op. Vandaag lopen er ontbijtacties in Ierland, Spanje, Duitsland, Zweden, Denemarken, Italië, België en Rusland, evenals in de VS, Australië en Latijns-Amerika. Die programma's bieden een evenwichtig ontbijt aan kinderen die daar thuis niet altijd van kunnen genieten.

Donaties aan de voedselbanken

De doelstelling van Kellogg's is om elke kilo graan die we kopen, te verwerken tot voedsel dat we kunnen verkopen. Toch kan het gebeuren dat we bepaalde producten niet op de markt kunnen brengen: niet door de kwaliteit ervan, maar om diverse redenen, zoals een korte houdbaarheidsdatum. Kellogg's wil die producten zoveel mogelijk doneren aan de voedselbanken en aan andere voedselhulporganisaties in 20 Europese landen en in andere landen zoals Mexico, Canada en Zuid-Afrika.

In Nederland doen we jaarlijkse donaties aan de voedselbanken, die de producten vervolgens in het hele land verdelen over de verschillende verenigingen. Tussen januari 2015 en juni 2016 hebben we al 136 ton weggegeven.

Promoties 'voor een goed doel'

Promoties 'voor een goed doel'

Naast liefdadigheidsacties organiseert Kellogg's ook promotiecampagnes die onze consumenten warm moeten maken om een ontbijt te schenken aan families in nood. Zo hadden we in 2014 onze promotie Breakfast for Better Days met als uitgangspunt 'koop 1 pak ontbijtgranen = schenk 1 kom'. Dankzij de 56 miljoen verkochte pakken in 16 Europese landen konden we 56 miljoen porties ontbijtgranen schenken aan de voedselbanken en aan andere verenigingen die zich inzetten voor gezinnen in nood.

De stichting WK Kellogg

De stichting WK Kellogg is sinds 1930 een onafhankelijke privé-instelling van WK Kellogg, oprichter van Kellogg's en pionier van de ontbijtgranen. De volledig onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie is een van de grootste in de Verenigde Staten en krijgt vooral financiering van de WK Kellogg Foundation Trust, de hoofdaandeelhouder van het bedrijf Kellogg's. In 2014 schreef Kellogg's bijna 137 miljoen dollar aan dividenden over naar de WK Kellogg Foundation Trust om de inspanningen van de stichting WK Kellogg ten voordele van kinderen, families en gemeenschappen te ondersteunen.

Waarom is het ontbijt zo belangrijk voor schoolgaande kinderen?

Wanneer kinderen met een lege maag naar school vertrekken, heeft dat een rechtstreekse invloed op hun gedrag en concentratievermogen tijdens de lessen. Bijgevolg hebben ze het moeilijker om hun leervermogen optimaal te benutten”*. De leerkrachten verliezen daardoor meer tijd en houden dus minder tijd over voor de eigenlijke leerstof.” “Talrijke studies hebben aangetoond dat de voorschoolse ontbijtprogramma's ook de risico's van een slechte voeding kunnen beperken, een gezonde voeding bevorderen en een rol spelen in de preventie van obesitas.”

*A Lost Education, the Reality of Hunger in the Classroom (Verloren onderwijs studie, de realiteit van honger in de klas).