1. Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met alle bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Aan deze actie kunnen uitsluitend wettige ingezetenen van België, Luxemburg en Nederland van 18 jaar of ouder deelnemen.

3. De medewerkers van Kellogg's alsmede hun directe familieleden en door Kellogg's ingeschakelde derden of personen die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.

4. De aankoop van een actieverpakking en internettoegang zijn vereist.

5. Actieperiode: De actieperiode loopt van 2 januari 2017 00.01 uur tot en met 31 maart 2018 23.59 uur. Prijzen moeten uiterlijk voor 31 maart 2018 23.59 uur worden geclaimd.

6. Om mee te kunnen doen moet je een Kellogg's Special K-actieverpakking kopen (zie artikel 9 voor de deelnemende producten). In totaal worden voor de gehele Benelux 5 winnende uitnodigingen eerlijk en willekeurig verdeeld over de Kellogg's Special K-actieverpakkingen. Dit gebeurt onder toezicht van een onafhankelijke verificatieservice. Bewaar de winnende uitnodiging: je hebt deze nodig om je prijs te claimen.

7. Als je een winnende uitnodiging vindt in je Kellogg's Special K-actieverpakking, dan kun je je prijs claimen door uiterlijk vóór 31 maart 2018 om 23.59 uur een e-mail te sturen naar specialk@promowinners.com met je volledige naam, geboortedatum en een scan of foto van je winnende uitnodiging, waarop de unieke code zichtbaar is. Claims die ontvangen worden na deze datum zijn ongeldig. In dat geval komt de inzender niet in aanmerking voor de prijs.

8. Per huishouden kan slechts één prijs worden gewonnen.

9. Deelnemende producten zijn onder meer:

Voor België en Luxemburg:

Special K Original 375g, 500g & 750g, Special K Pure chocolade 300g & 550g, Special K Melkchocolade 300g & 550g, Special K Rode vruchten 300g & 550g, Special K Nourish Hazelnoten, amandelen & pompoenpitten 330g, Special K Nourish Chocolade & kokosnoot 330g, Special K Krokante repen Rode vruchten 6x21,5g, Special K Krokante repen Pure chocolade 6x21,5g en Special K Krokante repen Melkchocolade 6x21,5g.

Voor Nederland:

Special K Original 375g, 500g & 750g, Special K Pure chocolade 300g & 550g, Special K Melkchocolade 300g & 550g, Special K Rode vruchten 300g & 550g, Special K Nourish Hazelnoten, amandelen & pompoenpitten 330g, Special K Nourish Chocolade & kokosnoot 330g en Special K Krokante repen Pure chocolade 6x21,5g.

10. Prijzen: 5 winnaars winnen elk een verblijf van 5 overnachtingen op Ibiza in een van de twee villa's, Casa Lakshmi Luz of Can Amonita, voor henzelf plus één gast. De prijs moet op uiterlijk 30 november 2018 zijn geïnd. Winnaars kunnen hun verblijf boeken in de perioden maart-mei en september-november 2017 of 2018, afhankelijk van beschikbaarheid. Hierna volgen de overige voorwaarden voor de prijs. In het verblijf zijn onder meer de volgende activiteiten inbegrepen: paardrijden, paddle boarding, kooklessen, yoga, meditatie, wellness-coaching en volledige lichaamsmassages.

11. Prijsvoorwaarden:

a. In de prijs inbegrepen zijn retourvluchten in economyclass naar Ibiza vanaf de luchthaven in een grote stad in het land van de winnaar, inclusief één stuk ingecheckte bagage en één stuk handbagage per persoon. De winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan het specifieke bagagebeleid van de door de organisator gekozen luchtvaartmaatschappij. De plaats van vertrek zal uitsluitend bepaald worden door de organisator en de vluchten kunnen indirect zijn;

b. Reizen naar en vanaf het vliegveld in het land van de winnaars zijn niet inbegrepen; verplaatsingen op Ibiza daarentegen wel;

c. De toewijzing van zitplaatsen in het vliegtuig is afhankelijk van beschikbaarheid;

d. Gasten moeten 18 jaar of ouder zijn;

e. De gepubliceerde vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij gelden voor de winnaars en hun gasten en zij dienen zich hieraan te houden;

f. Extra's op vluchten zijn niet in de prijs inbegrepen (tot deze extra's behoren onder meer maaltijden en dranken aan boord);

g. De winnaars en hun gasten moeten zowel op de heenreis als de terugreis samen reizen;

h. Wanneer vliegtickets eenmaal zijn uitgegeven, zijn ze alleen geldig op de aangeven datums en tijden. Naamsveranderingen zijn niet toegestaan;

i. Als een vlucht door een winnaar wordt geannuleerd, worden geen vervangende tickets uitgegeven; voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat in dat geval geen compensatie en/of vergoeding wordt verstrekt;

j. De winnaars en hun gasten moeten in het bezit zijn van een geldig nationaal identiteitsbewijs (een officiële nationale ID-kaart of een paspoort). j. De winnaars moeten zelf controleren of hun reisdocumenten in orde zijn voor de reis naar Ibiza. Rijbewijzen, post-, bank- of belastingbetalerskaarten worden niet geaccepteerd als geldige reisdocumenten of bewijzen van iemands identiteit;

k. Een uitgebreide reisverzekering voor de winnaars en hun gasten is inbegrepen. Hiervoor gelden de voorwaarden en de beperkingen van de verzekeraar; deze worden op het moment van de boeking bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar en/of diens gast eventuele extra kosten te betalen voor het verzekeren van reeds bestaande medische aandoeningen, of in het geval dat een winnaar en/of diens gast 75 jaar of ouder is. Reisverzekeringsdocumenten worden op verzoek verstrekt aan winnaars en hun gasten;

l. Alle voeding en dranken tijdens het verblijf zijn inbegrepen in de prijs. Alle voeding die tijdens het verblijf wordt geserveerd, is vegetarisch. Er wordt geen alcohol geschonken. Indien een winnaar en zijn/haar gast het verblijfsoord verlaten, zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun kosten van levensonderhoud; en

m. In de prijs zijn geen overbagage, extra excursies en attracties, extra overnachtingen en diensten of andere niet vermelde kosten van persoonlijke aard (waaronder zakgeld) inbegrepen. Al deze kosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaars en hun gasten.

12. Winnaars zijn tijdens hun verblijf in de villa verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun gasten. De organisator behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de winnaar en/of diens gast uit te sluiten van deelname aan de prijs als een van hen zich niet houdt aan de aanwijzingen van de organisator of een van de bedrijven die betrokken zijn bij de prijs of als de winnaar en/of diens gast handelt op een wijze die gevaarlijk is voor henzelf of het publiek, of, naar de mening van de organisator, op enigerlei wijze asociaal is of storend of hinderlijk is voor anderen.

13. Winnaars kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan publiciteit, zonder extra vergoeding. In dit geval zal de organisator de winnaar(s) vooraf om toestemming vragen.

14. Winnaars moeten de organisator tot 30 (dertig) dagen na ontvangst van de volledige gegevens van passagiers plus de vereiste documentatie geven voor het organiseren van het verblijf.

15. 15. Winnaars moeten drie verblijfsperioden doorgeven in volgorde van voorkeur. De winnaars en hun gasten moeten de organisator ook de vereiste gegevens en documentatie voor elke passagier verschaffen. Deze informatie dient de organisator 60 (zestig) dagen vóór de eerst gekozen datum in zijn bezit te hebben.

16. Tot 3 maanden na afloop van de actieperiode kunnen de voornamen, initialen van achternaam en regio's van de winnaars worden opgevraagd door een verzoek te sturen naar promotions@kelloggsconsumercare.com met het betreffende land in de onderwerpregel. Wanneer je een e-mail naar dit adres verstuurt, zal je verzoek in overeenstemming met het privacybeleid (zie artikel 23 voor details) van Kellogg's behandeld worden.

17. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen of claims die verkeerd geadresseerd, verloren, vertraagd, beschadigd of gecorrumpeerd zijn tijdens de verzending naar of van de organisator als gevolg van een computerstoring, virus, bug, vertraging of om welke andere reden dan ook. De organisator is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie in de claim van de aanvrager aan de organisator.

18. Voor zover wettelijk is toegestaan, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, geleden of opgelopen als gevolg van deelname aan de actie of het gebruik van de prijzen.

19. Er zijn geen gehele of gedeeltelijke prijsalternatieven beschikbaar en voor een niet-geldprijs is er geen alternatief in contant geld, behalve in het geval van omstandigheden buiten controle van de organisator, in welk geval de organisator zich het recht voorbehoudt om soortgelijke alternatieven van gelijke of hogere waarde als vervanging aan te bieden. Tenzij schriftelijk door de organisator anders is overeengekomen, worden de prijzen uitsluitend rechtstreeks aan de winnaars toegekend.

20. De beslissing van de organisator is bindend met betrekking tot alle promotionele zaken en er kan geen correspondentie over worden gevoerd. Door deel te nemen aan de actie, ga je akkoord met deze voorwaarden en ben je volledig gebonden aan alle regels.

21. De organisator behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken inzendingen of deelnemers die naar zijn oordeel strijdig zijn met deze voorwaarden of met de geest van de actie, uit te sluiten of te diskwalificeren.

22. In het geval van omstandigheden waarover de organisator redelijkerwijs geen controle heeft, of in andere gevallen waarin fraude, misbruik en/of een fout (door mens of computer) de goede werking van deze actie of het toekennen van prijzen beïnvloedt of zou kunnen beïnvloeden, en alleen wanneer de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de organisator zich het recht voor om, in elk stadium, de actie of deze voorwaarden te annuleren of te wijzigen. Hij zal er echter steeds naar streven de gevolgen voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

23. De organisator behoudt zich het recht voor alle inzendingen en winnaars te controleren en de toekenning van een prijs te weigeren of het recht op een prijs in te trekken of verdere deelname aan de actie te weigeren, wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er sprake is van schending van deze voorwaarden of eventuele instructies die deel uitmaken van de eisen voor deelname aan deze actie of anderszins wanneer een deelnemer oneerlijk voordeel heeft verkregen bij zijn deelname aan de actie of heeft gewonnen met gebruik van frauduleuze middelen. De organisator is de hoogste autoriteit in alle beslissingen; deze beslissingen zijn bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

24. Alle verzamelde gegevens met betrekking tot de deelnemers in deze actie zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Kellogg's:
specialk.nl

25. De afbeeldingen die worden gebruikt in samenhang met deze actie en met de prijs, dienen slechts ter illustratie en vertonen mogelijk geen volledige gelijkenis met de werkelijkheid.

26. RAADPLEGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn ingediend bij dhr. BUYSE Bernard, Sint-Joostplein 1, B-1210 Sint-Joost-ten-Node. Een volledig exemplaar hiervan is voor alle deelnemers beschikbaar op de website: specialk.nl.

Verzoeken die per post of e-mail zijn ingediend bij de organisator, worden niet in behandeling genomen.

De organisator behoudt zich het recht voor tijdens de gehele duur van de actie deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Bij elke wijziging zal de organisator de deelnemers van de wijzigingen op de hoogte brengen.

De organisator is niet aansprakelijk als om welke reden dan ook of door overmacht deze actie moet worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. In dat geval is de organisator noch zijn partners enige vergoeding verschuldigd.

27. Vragen over deze actie? Neem dan contact op met de klantenservice:

contact_us

Of schrijf naar het volgende adres:

Kellogg Consumentendienst
Antwoordnummer 11102
5200 VC 's Hertogenbosch

28. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
Voor zover toegestaan door de wet, valt elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden onder de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbank.

ORGANISATOR: Statutaire zetel: Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2 (registratienummer 387390)). STUUR GEEN INZENDINGEN NAAR DIT ADRES.