Privacybescherming en cookies
hoe wij uw gegevens gebruiken en beheren

Belangrijke informatie

Kellogg Europe Trading Limited respecteert uw recht op privacy in de onlinewereld wanneer u onze website gebruikt en elektronisch met ons communiceert. We hebben deze privacybeleid opgesteld om u te informeren over de manier waarop Kellogg’s Benelux (“Kellogg’s”,  “wij,” “ons” of “onze”) omgaat met het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken van de persoonlijke informatie die u ons meedeelt via een van onze webpagina's.

Hierbij is Kellogg's de beheerder van uw persoonsgegevens. De principes die in dit privacybeleid omschreven worden, zijn van toepassing op alle medewerkers binnen de Kellogg’s groep die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, zodra zij uw persoonlijke gegevens ontvangen in hun functie om deze gegevens te verwerken conform de doeleinden zoals die in dit privacybeleid zijn vastgelegd.. Deze doeleinden behelzen de verwerking van de gegevens, zodat er gebruik kan worden gemaakt van de verschillende activiteiten die op de Kellogg-websites beschikbaar zijn.

Wij hebben nagedacht over een aantal belangrijke vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, waarop u volgens ons graag een antwoord zou willen hebben. Via deze antwoorden informeren we u over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u invoert en over de maatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid te garanderen. We hopen dat u deze informatie nuttig vindt.

Voor alle overige vragen over uw persoonlijke gegevens of over de manier waarop wij daarmee omgaan kunt u contact opnemen via het adres dat hieronder bij vraag 5 staat vermeld.

We hebben dit privacybeleid zo opgesteld dat u het niet helemaal hoeft te lezen om het antwoord op een bepaalde vraag te vinden. Als u het hele privacybeleid toch wilt lezen, dan kan dat natuurlijk. U vindt het in zijn geheel hieronder.

Klik op een van onderstaande onderwerpen om naar het betreffende onderdeel te gaan.

 1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt Kellogg's via deze website, en hoe?
 2. Welke veiligheidsmaatregelen heeft Kellogg’s getroffen?
 3. Hoe gebruikt Kellogg's uw persoonlijke gegevens?
 4. Naar wie worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom?
 5. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?
 6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom?
 7. Hoe en waarom gebruikt Kellogg's cookies?
 8. Hoe kunt u de website personaliseren?
 9. Welk beleid hanteert Kellogg’s voor het verzamelen van gegevens van kinderen?
 10. Wijzigingen in het privacybeleid
 11. Hoe kunt u contact opnemen met Kellogg’s?


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt Kellogg’s via deze website, en hoe?

Als u wilt, kunt u persoonlijke gegevens invoeren. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die U ons wilt geven of die nodig zijn om u (beter) van dienst te kunnen zijn. We verzamelen persoonlijke gegevens zowel direct als indirect. Bij directe informatie gaat het bijvoorbeeld om uw naam, geslacht, leeftijd, lichamelijke gegevens zoals uw maat of gewicht, huwelijkse staat, informatie over uw gezinsleden of degene voor wie u zorgt, uw post- of mailadres. Via cookies krijgen we indirect informatie over uw verbinding en systeeminformatie.

U kunt ervoor kiezen ons uw mailadres, naam, telefoonnummer etc. te geven, zodat wij u informatie kunnen sturen over onze producten, maar ook om mee te kunnen doen aan wedstrijden of enquêtes of om u gewoon op de hoogte te houden van nieuwtjes van Kellogg’s die u misschien interesseren. Sommige functies van de website zijn niet beschikbaar voor gebruikers die hun gegevens niet invoeren, of die geen toestemming geven voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën op deze website.

Daarnaast kunt u aangeven dat u bij ons bedrijf wilt komen werken. Dit kunt u doen door uw cv online te posten op onze vacaturepagina's.

Terugkeer naar boven

2. Welke veiligheidsmaatregelen heeft Kellogg's getroffen?

Kellogg’s treft veiligheidsmaatregelen conform de Benelux wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Kellogg’s heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies van gegevens te voorkomen, de integriteit van de gegevens te behouden en de toegang tot de gegevens te bewaken. Alleen bevoegde medewerkers van de Kellogg’s groep en derden die namens u diensten leveren voor gegevensverwerking hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Alle medewerkers van Kellogg's die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, moeten zich houden aan het privacybeleid van Kelllogg's. Kellogg's eist van de dienstverleners dat al hun medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen. Bovendien zijn in de contracten met deze dienstverleners, die als onderaannemers toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens bij Kellogg's, bepalingen opgenomen die garanderen dat er een veiligheidsniveau aangehouden wordt dat in uw rechtsgebied vereist is en dat uw persoonlijke gegevens alleen conform de aanwijzingen van Kellogg’s worden verwerkt.

Zie ook vraag 4: Naar wie worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom?

Terugkeer naar boven

3. Hoe gebruikt Kellogg’s uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Kellogg’s hebt doorgegeven, zoals werd aangegeven toen u deze gegevens invoerde. Ze worden ook gebruikt voor het vastleggen, onderhouden en verkrijgen van informatie over de kwaliteit van de diensten die we aanbieden, om inbreuk op de veiligheid, de wet of de contractvoorwaarden te voorkomen, en voor direct marketing. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan entiteiten die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, aan derden (voor zover het onderdeel in zijn geheel deel uitmaakt van informatie die tot de handelsonderneming behoort) in het kader van overdracht van de handelsonderneming, reorganisatie van onze activiteiten, of anderszins als dat vereist of toegestaan wordt door de wet of de bevoegde regelgevende autoriteiten.

Terugkeer naar boven

4. Naar wie verstuurt Kellogg's uw persoonlijke gegevens en waarom?

Kellogg’s zal uw persoonlijke gegevens nooit delen met enige derde partij (dat wil zeggen een derde partij die niet tot de Kellogg’s groep behoort) die ze wil gebruiken in zijn eigen belang, tenzij de wet dat vereist. Kellogg’s maakt deel uit van een internationale groep en kan uw persoonlijke gegevens doorgeven of ter beschikking stellen aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg's groep, voor een gelijksoortig gebruik naar eigen inzicht. Bij dezen accepteert u deze vorm van uitwisseling en overdracht van gegevens. Als uw persoonlijke gegevens doorgegeven of ter beschikking gesteld worden aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg's groep, heeft deze dezelfde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als Kellogg’s.

Met uw toestemming kan Kellogg's uw persoonlijke gegevens delen met derden (dat wil zeggen derden die niet tot de Kellogg’s groep behoren), maar alleen in de volgende gevallen:

 • Derden die onderaannemer bij ons zijn voor de gegevensverwerking (zoals ontwikkelaars en providers, data-opslagdiensten en andere technische partners) en die ons helpen deze website te onderhouden of die de gegevens verwerken die u aan ons hebt verstrekt, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Sommige van deze commerciële partners kunnen gevestigd zijn buiten het land van waaruit u deze website bezoekt.

Terugkeer naar boven

5. HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt Kellogg’s vragen u te laten weten welke informatie er over u bewaard wordt. Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of de direct marketing, of een correctie in uw persoonlijke gegevens wilt aanbrengen, kunt u dat doen door een e-mail.

Terugkeer naar boven

6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom?

Kellogg’s is een internationale onderneming en uw persoonlijke gegevens kunnen naar het buitenland worden doorgestuurd. Ze kunnen verstuurd worden naar een land waarvan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens anders is dan die in het land waarin u uw persoonlijke gegevens geleverd hebt. Kellogg’s heeft (als gegevensbeheerder en als exporteur van gegevens), voor zover de plaatselijke voorschriften voor de gegevensbescherming dat vereisen, veiligheidsmaatregelen getroffen voor de export van deze gegevens vanuit dit rechtsgebied. Voor zover de voorschriften voor de gegevensbescherming dat vereisen, heeft Kellogg’s overeenkomsten gesloten met de partijen die de persoonlijke gegevens ontvangen, opdat zij zich ervan vergewissen dat de veiligheidsmaatregelen ter plaatse zijn opgesteld en dat uw persoonlijke gegevens behandeld worden conform de wetten over gegevensbescherming van de Europese Unie.

Als de gegevens vanuit de EER verzonden worden naar een rechtsgebied buiten de EER, gebeurt dit conform een overeenkomst inzake gegevensoverdracht, die uw gegevens de bescherming biedt zoals bepaald in de wetten over gegevensbescherming binnen de EU en de andere landen binnen de EER.

De server waarop deze website draait kan zich buiten het land bevinden van waaruit u deze site bezoekt. De provider van deze website is contractueel verplicht zich ervan de vergewissen dat uw gegevens beheerd worden conform de wetten over gegevensbescherming van de EU en handelt uitsluitend in opdracht van Kellogg’s. Hij neemt alle technische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens voortdurend veilig te bewaren.

Terugkeer naar boven

7. Hoe en waarom gebruikt Kellogg's cookies en andere, vergelijkbare technologieën?

Kellogg's gebruikt cookies: dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer gezet worden door de websites die u bezoekt, door e-mails die u opent of via andere vergelijkbare technologieën, zoals Flash-cookies en tags. Deze technologie wordt algemeen gebruikt om websites te laten functioneren of om effectiever te kunnen werken, om de eigenaren van de sites van commerciële informatie en marketinggegevens te voorzien, en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals het type browser en het besturingssysteem, de referentiepagina, de op de pagina gebruikte navigatie, de domeinnaam van de internetprovider, etc. om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers deze site gebruiken. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om deze website aan te passen aan uw voorkeuren.

De informatie die met behulp van cookies verkregen wordt, zal niet verder worden verspreid buiten de Kellogg's groep of de door Kellogg's geautoriseerde derde partijen die gegevens verwerken. Ze worden niet gebruikt om met u te communiceren als u daar niet om gevraagd hebt.

De cookies die op uw pc geplaatst worden, bevatten niet uw eigen naam, maar uw IP-adres. Vaak is de informatie die in de cookies staat niet langer beschikbaar voor Kellogg's als de gebruiker de sessie eenmaal heeft afgesloten.

We raden u aan om na te gaan of uw computer is ingesteld om cookies al dan niet te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat hij eerst vraagt of u cookies wilt accepteren, of hem eenvoudig zo instellen dat hij cookies altijd weigert, maar dit laatste kan betekenen dat u sommige functies van deze website niet kunt gebruiken. Klik op de 'Help'-knop van uw browser om te zien hoe u deze stap kunt uitvoeren. Sommige Flash-cookies zijn via deze instellingen niet te beheren. U hoeft geen cookies te accepteren om bepaalde delen van deze website en andere sites van Kellogg’s te gebruiken of te bekijken. We wijzen u erop dat u telkens de instellingen van elke computer moet controleren op uw voorkeuren ten aanzien van cookies als u gebruikmaakt van verschillende computers vanaf verschillende locaties.

[Voor meer informatie over cookies surf naar www.allaboutcookies.org]

Terugkeer naar boven

8. Hoe kunt u de website personaliseren?

Zodra u toestemming hebt gegeven kunnen wij, zoals hieronder omschreven, gebruikmaken van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt door u online aan te melden en een interesselijst in te vullen. Dan zullen wij proberen te zorgen dat u bij uw volgende bezoek aan onze site alle aanbiedingen en informatie ontvangt die voor u van belang zijn.

Kellogg’s en de derde partijen die namens Kellogg's reclame verzorgen, verzamelen informatie over het gebruik van de website door de bezoekers van onze website voor statistische analyse, marktonderzoek en marketing, voor het gebruik van de site en de navigatie over de site door de bezoekers, voor het bepalen van de doelgroep van de site, onze reclamecampagnes en onze persoonlijke e-mails, voor het bepalen van de doelgroep van onze reclamebanners op onze site en andere websites en voor het volgen van het gebruik van onze reclamebanners op websites van onze internetpartners.

We kunnen het gebruik van deze internetgegevens ook combineren met andere informatie die we over u verzameld hebben, bijvoorbeeld als u de website bezoekt via een reclame-e-mail die naar een persoonlijk account gestuurd is, uw gegevens als geregistreerd gebruiker (als u zich geregistreerd hebt), en de internetgebruiksgegevens die eerder via een cookie op uw computer zijn opgeslagen. We slaan deze informatie op om meer en specifiek inzicht te krijgen in de wijze waarop onze klanten onze website gebruiken en wat hun voorkeuren en interesses zijn. We kunnen de informatie gebruiken voor marktonderzoek en marketing en om onze website, onze marketingcampagnes en onze e-mails speciaal op u af te stemmen.

Terugkeer naar boven

9. Welk beleid hanteert Kellogg’s voor het verzamelen van gegevens van kinderen?

Het is van groot belang om de persoonsgegevens van kinderen op internet te beschermen en ouders of verzorgers aan te moedigen samen met hun kinderen tijd op internet door te brengen om deel te nemen aan hun online-activiteiten en er toezicht op te houden.

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens over kinderen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van de ouders.

Waarschuwing voor ouders met kinderen jonger dan 16 jaar : wij raden ouders of verzorgers aan het gebruik van e-mail en andere internetactiviteiten van hun kinderen regelmatig te controleren en in de gaten te houden.

Wij raden ouders of verzorgers aan het gebruik van e-mail en andere internetactiviteiten van hun kinderen regelmatig te controleren en in de gaten te houden.

Terugkeer naar boven

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Kellogg’s zal af en toe wijzigingen en correcties doorvoeren in dit privacybeleid. We raden u dan ook aan dit privacybeleid regelmatig op te vragen om de wijzigingen te bekijken en te bepalen in hoeverre die voor u van toepassing zijn.

Terugkeer naar boven

11. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET KELLOGG’S?

Onze adres:
Kellogg’s Benelux Consumentendienst, Antwoordnummer 11102-NL-5200 VC’s, Hertogenbosch (Nederland). Of stuur ons een e-mail

Terugkeer naar boven